A free keywords tool FREE KEYWORD TOOL
Liên hệ
# Keyword Volume Difficulty CPC CPS Global Volume Traffic Potential

FAQs

1. Chúng tôi là ai?

- Công ty chúng tôi với kinh nghiệm làm Website/SEO hàng chục năm, chúng tôi làm thị trường global với hàng triệu traffic/tháng.
- Chúng tôi tập trung vào chất lượng sản phẩm với dữ liệu lớn(hàng trăm triệu, tỉ record).
- VD 1 site của chúng tôi:
sample

2. Chúng tôi có gì?

- Chúng tôi có công nghệ và nhiều loại dữ liệu về:
+ Keywords: tự động phân tích và phát hiện Trends, Volume, Difficulty....
+ Domains: chúng tôi monitor hàng triệu Domain/Website, tập hợp tác thông tin tăng trưởng, các chỉ số của Domain(Traffic, Keywords...) và tìm ra các Website phát triển mạnh, có cách làm tốt...
+ Và nhiều loại dữ liệu khác....

3. Hợp tác với chúng tôi?

- Chúng tôi luôn mong muốn giao lưu, học hỏi và hợp tác với các tổ chức, cá nhân làm Web/SEO, cùng chia sẻ kiến thức, hợp tác bổ trợ cho nhau các phần còn thiếu, yếu và cùng phát triển.
- Hãy liên hệ với chúng tôi qua các kênh: Group ZALO hoặc gửi email giới thiệu bạn tới: [email protected]